ОСВІТНЯ РЕФОРМА

ШО ПО ОСВІТНІЙ РЕФОРМІ


Мета: нова висока якість освіти на всіх рівнях: від початкової школи – до закладів вищої освіти ; всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства ; перетворити українську освіту в інноваційне середовище ; готовність випускників бути успішними громадянами успішного суспільства.

Середня освіта:

Нова українська школа, що спрямована на формування компетентностей навичок ХХІ століття : критичне та системне мислення, емоційний інтелект, ініціативність тощо, передбачає:

 • Істотне збільшення академічної автономії закладів освіти.
 • Оновлення освітнього середовища, забезпечення комп’ютерним обладнанням, меблями та дидактичними матеріалами, обладнанням.
 • Педагогіка партнерства. Вмотивований вчитель. Створення е-платформи з навчальними і методичними матеріалами для учнів, учителів, батьків і керівників закладів освіти.
 • Підтримка інклюзивної освіти.
 • Ліквідовано атестації шкіл . Державний нагляд за освітою (інспекції) тепер здійснює Державне агентство з якості освіти.
 • Формування в учня ключових компетентностей : математична, екологічна, громадянська освіта тощо.
 • Введення індивідуальних навчальних планів та індивідуальних освітніх траєкторій учнів, зарахування результатів неформальної та інформальної освіти.
 • Орієнтація на учня: персоналізація навчального плану, комунікативність, креативність, подолання дискримінації тощо.

Професійна освіта:

 • Основна мета : відповідність результатів навчання вимогам ринку праці, залучення роботодавців до створення стандартів, освітніх програм і оцінювання результатів навчання.
 • Модернізація матеріально-технічної бази.
 • Елементи дуальної форми навчання (навчання+робота на виробництві).
 • Створення навчально-практичних центрів.

Вища освіта:

 • Поліпшення якості вищої освіти, що відповідає стандартам Європейського простору вищої освіти.
 • Фінансова і кадрова автономія ЗВО, розширення академічної свободи студентів та викладачів.
 • Розподіл бюджетного фінансування за результатами освітньої та наукової діяльності, встановлення мінімальної оплати для студентів-контрактників на рівні, достатньому для забезпечення якості освіти.
 • Залучення студентів і роботодавців до прийняття рішень стосовно розробки стандартів і освітніх програм, оцінювання результатів навчання.
 • Забезпечення академічної доброчесності.
 • Доброчесність та рівність при вступі до ЗВО.
 • За порушення академічної доброчесності студент може не отримати ступінь вищої освіти.

Наука:

 • Утворення Національної ради з питань розвитку науки та технологій. Основна функція - стратегія та політика у сфері науки.
 • Утворення Національного фонду досліджень та формування органів його управління. Завдання - грантова підтримка наукових досліджень та проектів.
 • Збільшено обсяг підтримки наукових проектів та стипендіальних програм для молодих вчених.
 • Розширення доступу до електронних баз Scopus та Web of Science.

Джерела для більшої інформації:
НЕДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПОРУШЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


 • Звернення до Державної служби якості освіти. Це можна зробити за електронною адресою sqe@sqe.gov.ua , за електронним зверненням на сайті або ж за телефоном.Вона має право проводити позапланову перевірку дотримання законодавства закладом освіти .
 • Можна спробувати “організувати” запит від депутата місцевої влади чи народного депутата України до уповноваженого державного органу з проханням надіслати перевірку до закладу на предмет наявності порушення.
 • Звернення до освітнього омбудсмена: адреса для електронних звернень: info@eo.gov.ua або за посиланням. Телефон для зв'язку: (044) 4067234, +380 951438726. Повноваження освітнього омбудсмена: вивчення ситуації та пропозиція варіантів її рішення; рекомендації/вимоги від посадових осіб виконати рішення. Перш, ніж звернутися до омбудсмена, рекомендуємо ознайомитись зі правами учасників освітнього процесу, порядком звернення на його сайті та іншою цікавою інформацією – тут.
 • Звернення до Міністерства освіти та науки України. Це можна зробити за електронною адресою ez@mon.gov.ua або ж електронним зверненням на сайті. Про порядок надсилання звернення можна дізнатись тут.
 • Письмово повідомити про факт порушення у департамент (управління, відділ) освіти обласної або районної державної адміністрації. За потребою, можна звернутись в органи прокуратури, поліції чи до суду.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ КОШТОМ БАТЬКІВ


Батьки не зобов’язані здійснювати будь-які внески: купівля підручників, ремонт у школі і т. д. Якщо ці потреби були прописані у бюджетному запиті, але не профінансовані з коштів місцевого чи державного бюджету, то заклад освіти може звернутись до благодійників, якими можуть бути і батьки. Стосовно підручників заклад має подати заявку на отримання підручників. Безоплатне забезпечення підручниками на підставі відповідного запиту має організувати МОН (ч. 2 ст. 37 Закону про загальну середню освіту).

 • Для початку, варто вияснити у керівництва, чи дана потреба є у бюджетному запиті.
 • Потім подати запит щодо наявності/відсутності коштів для фінансування даної потреби до засновника закладу. Найчастіше це департамент (управління, відділ) обласної або районної державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради або ради територіальної громади.
 • Можна звернутись про допомогу до депутата (-тів) місцевої чи Верховної ради, що вибрані у відповідному виборчому окрузі.
 • Самостійно прийняти рішення щодо участі у фінансуванні потреби.

Якщо заклад освіти вимагає кошти, ви маєте право звернутись у правоохоронні органи.
НЕВПЕВНЕНИЙ (-А) ЩОДО ПРОЗОРОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


На сайті кожної школи мають регулярно публікувати звіт про витрачені кошти. Для початку, варто подивитися там. Також звіт можна знайти на сайті засновника закладу. Засновника можна перевірити у статуті чи в інших установчих документах закладу.

Заклад освіти фінансується частково з місцевого та державного бюджету.

Для того, щоб дізнатись інформацію щодо фінансування можна надіслати інформаційний запит - це запитання, яке громадянин України може надіслати в будь-яку державну установу. Правила щодо надсилання і надання інформаційних запитів регулює закон “Про доступ до публічної інформації”. Щоб спростити процес подання запиту, можна користуватися порталом “Доступ до правди”. Ви можете відправити запит у міську раду чи на електронну пошту МОН -mon@mon.gov.ua.

Ви можете дізнатись інформацію про обсяг коштів, направлених з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” ; у якому обсязі міський/районний бюджет дофінансовує її забезпечення ; копію інформації, подання, заяви, потреби, бюджетного запиту, обсяг державних коштів, які фактично виділені/будуть виділені з державного бюджету та бюджету міста/району, на які суми і за якими пунктами вже проведено закупівлі, у які терміни плануються подальші закупівлі тощо.

Команда проекту Dozorro підготувала інструкцію, за допомогою якої можна знайти інформацію про закупівлі конкретної школи. Відповідну інформацію вони оприлюднили на своєму сайті. В звіті «Батьківський дозор: непрозорі закупівлі шкіл» – зібрана інформація про те, як працює система фінансування закладів середньої освіти, як і ким здійснюється забезпечення шкіл:

 • Для початку батькам потрібно дізнатися назву школи та її адресу, назву управління освіти, код ЄДРПОУ школи або управління освіти. Код можна дізнатися на сайті Міністерства юстиції або скориставшись сайтом «Інформаційна система управління освітою».
 • Далі варто скористатися Публічним модулем аналітики ProZorro. Тут можна перевірити дані про закупівлі шкіл, які самостійно все купують, і тих, для яких це робить управління освіти.
 • Модуль аналітики ProZorro містить інформацію тільки про закупівлі понад 50 тисяч гривень. Якщо школа витрачає менше грошей, потрібно скористатися іншим порталом. Якщо у батьків щодо певних закупівель виникають сумніви, варто залишити відгук на DOZORRO. Аналітики порталу з’ясують, чи дійсно там є правопорушення, і ініціюють, за потреби, розслідування.
НЕДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ


 • Вплив за допомогою студентського самоврядування чи звернення до адміністрації.
 • Звернення до органів студентського самоврядування.

Згідно із частиною першою статті 49 Закону України "Про вищу освіту", студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Керівники закладів вищої освіти несуть персональну відповідальність за дотримання положень Закону України "Про вищу освіту" та статуту вищого навчального закладу.

 • Звернення за допомогою до Української асоціації студентів, що займається захистом їх прав. Вони можуть напряму звернутись до адміністрації, надіслати свого спостерігача, допомогти з позовом до суду тощо.
 • Звернення у Міністерство освіти та науки України за адресою ez@mon.gov.uaчи за телефоном 044 481 32 63, 044 481 32 67.
 • Також, з питань порушення законодавства та контролю організації освітнього процесу можна звертатись до Державної служби якості освіти.
МОЇ ПРАВА ЯК СТУДЕНТА ПОРУШУЮТЬ


 • Права студента визначає Конституція України, Закон України «Про освіту» та «Про вищу освіту». Відносини у процесі навчання можуть регулюватися наказами та розпорядженнями Кабінету міністрів України, Міністерством освіти України, а також внутрішніми нормативно – правовими актами навчального закладу. Найголовнішим нормативним актом навчального закладу є Статут, який повинен відповідати законодавству України.
 • Рекомендуємо, для початку, ознайомитись зі своїми правами, щоб упевнитись в існуючій проблемі. У спрощеній формі це можна зробити, до прикладу, на сайті Studway - https://studway.com.ua/911-prava-studenta/, https://studway.com.ua/student-rights/.
 • Оглянути порушення університетів України та, можливо, знайти справу, що резонує можна тут.
 • Допомогу можуть надати органи студентського самоврядування, адже одна з їхніх функції - захист прав та інтересів студентів.
 • Також можна звернутися до МОН, Уповноваженого з прав людини, освітнього омбудсмена.
КОРУПЦІЯ В УНІВЕРСИТЕТІ


Детальніше про корупцію з боку викладачів можна дізнатися тут у питанні "НЕ РОЗУМІЮ, ЩО ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЯ".

У випадку виявлення корупції в університеті можна звернутися до Державної служби якості освіти - stopcor@sqe.gov.ua;

Контактна інформація громадських організацій, що спеціалізуються на виявленні та протидії корупції:

 • Інститут розвитку регіональної преси: irrp.org.ua, e-mails: irrp.org.ua@gmail.com, irrp@ukr.net, office@irrp.org.ua

 • Антикорупційний штаб:shtab.net/corrupt-ua/

Джерело: https://anticorruption.in.ua/instructions/yak-koli-i-komu-povidomiti-pro-koruptsiyu.html

Корисні ресурси:
У МОЄМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПОРУШУЮТЬ АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ОСВІТИ


Заклади вищої освіти отримали Рекомендації з академічної доброчесності, а також Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності. Відповідні матеріали було розроблено в межах Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні – SAIUP за підтримки Посольства США, а також розіслано листом МОН на всі виші.

Вирішення проблеми академічної доброчесності є довготривалим та системним процесом, долучитись до якого можна шляхом:

 • Проведення просвітницьких кампаній, заходів.
 • Надання можливості вибору курсів студентам.
 • Зміни нормативних вимог, що стимулюють порушення академічної доброчесності. До прикладу, вимоги щодо кількості сторінок у рефератах, курсових та дипломних роботах, які не відповідають часу, що надається студентам на виконання цих робіт.
 • Прийняття університетом етичного кодексу.
 • Передплата університетом системи виявлення в тексті ознак плагіату. У частині перевірки дисертації зазначені нижче компанії надають послуги безкоштовно.
 • Навчання викладачів у цій сфері, їхній обмін досвідом між собою у впровадження культури доброчесності.

Програми для перевірки текстів на плагіат, розробники яких уклали з МОН меморандуми про співпрацю:

Unicheck

Strikeplagiarism

Корисні матеріали:

 • Facebook
 • Instagram